டெசோ ஹெஃபு ஹஸ்பண்ட்ரி எக்யூப்மென்ட் கோ., லிமிடெட்.

  • பதாகை 3
  • பேனர் 4
  • சிலோ மற்றும் ஆகர் கடத்தும் அமைப்பு